• Anyone can get a good idea...
  Turning ideas into reality is an art
 • Turning your idea
  into a self-sustaining business
 • Sea of opportunities
  Dynamic business environment
 • Business network for
  business development
WELCOME TO CRONOMAR
iNAVIS
Thursday 20 September 2018 | 08:47:48 | Published in News

Sve je počelo još davne 2009. godine pregovorima između potencijalnih norveških klijenata i nekoliko hrvatskih brodogradilišta, koji su se održali slijedom uspostave hrvatsko-norveške suradnje u sektoru mora i pomorstva temeljene na osnivanju iNavis Centra u Šibeniku i početku rada tvrtke CroNoMar. Izgradnja 15 katamarana za inozemno tržište u razdoblju od pet godina, činila se tada kao realan cilj.

Danas, nakon što je gotovo desetogodišnje razdoblje iza nas, 1. rujna e isporučeno je još 5 brodova za međunarodna tržišta marikulture čineći impresivnu brojku od 100 ukupno isporučenih brodova; 86 brodova isporučilo je šibensko brodogradilište NCP, 8 brodova isporučila je tvrtka Oštro iz Kaštela, 6 brodova isporučilo je pulsko brodogradilište Tehnomont.

Od početne ideje, ova poslovna suradnja vezana za proizvodnju aluminijskih brodova koji se kao radni brodovi koriste u norveškom sektoru marikulture, razvijala se znatno brže od svih očekivanja i isporuke brodova koje su izgradili hrvatski stručnjaci su u međuvremenu značajno porasle u odnosu na plan prikazujući kroz gotov proizvod na najbolji način profesionalnost hrvatskih brodograditelja i kvalitetu hrvatskog proizvoda.  

Vjerujući od samog početka u uspjeh, CroNoMar je proteklih godina intenzivno radio na spajanju hrvatskih i norveških, ali i drugih stranih klijenata, prvenstveno promovirajući hrvatske proizvode vrhunske kvalitete te inovativnost i konkurentnost tvrtki u ovom sektoru u Hrvatskoj.

Neovisno o vrsti broda i njegovoj namjeni, svaki novi brod-proizvod je specifičan i radi se prema zahtjevima krajnjeg klijenta, rezultat čega je i zahtjevno podugovaranje. CroNoMar je do sada posredovao u sklapanju 120 brodograđevnih ugovora koji se odnose na radne brodove, temeljem čega je i postignuta impresivna brojka od ukupno više od 100 izvezenih brodova iz Hrvatske za norveško i druga svjetska tržišta marikulture u posljednjih deset godina.

Brodovi izgrađeni u Hrvatskoj koriste se u svakodnevnom poslovanju na ribogojilištima diljem svijeta; od Norveške, Kanade, Saudijske arabije, Šetlandskih otočja, Islanda i drugih zemalja svijeta.

Zahvaljujući postignutoj kvaliteti proizvoda i konkurentnosti u odnosu na druge proizvođače, omogućeno je daljnje planiranje i ugovaranje novih modela i vrsta brodova.

 

(ENG.)
In first days of September, 100th vessel for international mariculture markets was produced in Croatia!

It all began in 2009 with negotiations between potential Norwegian clients and several Croatian shipyards, which took place following the establishment of Croatian-Norwegian cooperation within the maritime sector based on the founding of the Maritime Innovation Center - iNavis in Sibenik and the beginning of the work of company CroNoMar. The optimistic idea to build 15 catamarans at NCP for foreign markets in the five-year period appeared then a realistic goal.

Today, after almost ten years period is behind us, on September 1st five more vessels have been delivered to international aquaculture markets creating an impressive number of 100 delivered vessels out of which; 86 vessels were delivered from NCP shipyard in Šibenik, 8 from Oštro from Kastela, 6 from Tehnomont.

From the initial idea, this business cooperation related to the production of aluminum vessels used as working boats in the Norwegian aquaculture sector has developed considerably faster than all expectations and deliveries of vessels built by Croatian experts have significantly increased in relation to the plan presenting through the final product the professionalism of Croatian shipbuilders and the quality of Croatian products.

Believing from the very beginning in success, CroNoMar has worked intensively over the past years to join Croatian, Norwegian and other foreign customers, primarily by promoting Croatian top quality products and the innovation and competitiveness of companies in this sector in Croatia.

Regardless of the type of vessel and its purpose, each new boat-product is specific and is tailored made according to the requirements of the end customer, a result of which is intensive negotiation. Until now, CroNoMar has mediated in the conclusion of 120 shipbuilding work boat contracts  based on which the impressive number of more than 100 exported vessels from Croatia for the Norwegian and other world aquaculture markets has been achieved in the last ten years.

Vessels built in Croatia are used in daily operations at fish farms around the world; from Norway, Canada, Saudi Arabia, Shetland Islands, Iceland and other countries of the world.

Thanks to the achieved product quality and competitiveness compared to other manufacturers, further planning and contracting of new models and types of ships was possible.


<< Back to News

Innovation Incubator