• Anyone can get a good idea...
  Turning ideas into reality is an art
 • Turning your idea
  into a self-sustaining business
 • Sea of opportunities
  Dynamic business environment
 • Business network for
  business development
WELCOME TO CRONOMAR
iNAVIS
Thursday 20 September 2018 | 08:47:48 | Published in News

Sve je počelo još davne 2009. godine pregovorima između potencijalnih norveških klijenata i nekoliko hrvatskih brodogradilišta, koji su se održali slijedom uspostave hrvatsko-norveške suradnje u sektoru mora i pomorstva temeljene na osnivanju iNavis Centra u Šibeniku i početku rada tvrtke CroNoMar. Izgradnja 15 katamarana za inozemno tržište u razdoblju od pet godina, činila se tada kao realan cilj.
Danas, nakon što je gotovo desetogodišnje razdoblje iza nas, 1. rujna e isporučeno je još 5 brodova za međunarodna tržišta marikulture čineći impresivnu brojku od 100 ukupno isporučenih brodova; 86 brodova isporučilo je šibensko brodogradilište NCP, 8 brodova isporučila je tvrtka Oštro iz Kaštela, 6 brodova isporučilo je pulsko brodogradilište Tehnomont.

Od početne ideje, ova poslovna suradnja vezana za proizvodnju aluminijskih brodova koji se kao radni brodovi koriste u norveškom sektoru marikulture, razvijala se znatno brže od svih očekivanja i isporuke brodova koje su izgradili hrvatski stručnjaci su u međuvremenu značajno porasle u odnosu na plan prikazujući kroz gotov proizvod na najbolji način profesionalnost hrvatskih brodograditelja i kvalitetu hrvatskog proizvoda.  

Vjerujući od samog početka u uspjeh, CroNoMar je proteklih godina intenzivno radio na spajanju hrvatskih i norveških, ali i drugih stranih klijenata, prvenstveno promovirajući hrvatske proizvode vrhunske kvalitete te inovativnost i konkurentnost tvrtki u ovom sektoru u Hrvatskoj. 

Neovisno o vrsti broda i njegovoj namjeni, svaki novi brod-proizvod je specifičan i radi se prema zahtjevima krajnjeg klijenta, rezultat čega je i zahtjevno podugovaranje. CroNoMar je do sada posredovao u sklapanju 115 brodograđevnih ugovora koji se odnose na radne brodove, temeljem čega je i postignuta impresivna brojka od ukupno više od 100 izvezenih brodova iz Hrvatske za norveško i druga svjetska tržišta marikulture u posljednjih devet godina. 

Brodovi izgrađeni u Hrvatskoj koriste se u svakodnevnom poslovanju na ribogojilištima diljem svijeta; od Norveške, Kanade, Saudijske arabije, Šetlandskih otočja, Islanda i drugih zemalja svijeta. 

Zahvaljujući postignutoj kvaliteti proizvoda i konkurentnosti u odnosu na druge proizvođače, omogućeno je daljnje planiranje i ugovaranje novih modela i vrsta brodova. 

 

(ENG.)

In the first days of September a 100th vessel produced in Croatia for international aquaculture markets have been delivered!

It all began already in 2009 during negotiations between potential Norwegian clients and several Croatian shipyards which took place following the establishment of Croatian-Norwegian cooperation within the maritime sector based on the establishment of the iNavis Center in Sibenik and the beginning of the work of company CroNoMar. Building of 15 catamarans for the foreign market over a period of five years seemed to be a realistic goal than.

Today, after nearly ten years is behind us on 1st September five more vessels have been delivered to international aquaculture markets creating an impressive number of 100 vessels delivered so far; 86 delivered by NCP shipyard in Šibenik, 8 delivered by Oštro company from Kastela, 6 delivered by Tehnomont Shipyard in Pula.

From the initial idea, this business cooperation related to the production of aluminum vessels that are used as working vessels in the Norwegian aquaculture sector has developed considerably faster than all expectations and deliveries of the vessels built by croatian experts have in the meanwhile significantly increased in relation to the plan presenting through finished product on the best way professionalism of Croatian shipbuilders and the quality of the Croatian product.

From very begining believing  in the success CroNoMar has over past years worked intensively to join Croatian, Norwegian and other foreign customers, primarily promoting Croatian top quality products and innovativity and competitiveness of companies in this sector in Croatia.

Regardless of the type of vessel and its purpose each new vesseel-product is specific and is tailored to the requirements of the end customer and the result of this is also a demanding negotiation. CroNoMar has so far been engaged in the conclusion of 115 shipbuilding contracts that refers to the working boats  based on which an impressive figure of more than 100 exported vessels from Croatia to the Norwegian and other world aquaculture markets has been achieved in the last nine years.

Boats built in Croatia are used in daily operations at fish farms around the world; from Norway, Canada, Saudi Arabia, Shetland Islands, Iceland and other countries of the world.

Thanks to the achieved product quality and competitiveness compared to other builders further planning and contracting of new models and types of vessels was enabled.


<< Back to News

Innovation Incubator