• Anyone can get a good idea...
  Turning ideas into reality is an art
 • Turning your idea
  into a self-sustaining business
 • Sea of opportunities
  Dynamic business environment
 • Business network for
  business development
WELCOME TO CRONOMAR
iNAVIS
Tuesday 13 May 2014 | 14:38:00 | Published in Seminars

Projekcija globalne situacije vezano za narudžbe u industriji brodogradnje i opreme za brodove

Podnaslov: Roba i specijalizirane tonaže 

• Analiza trenutne situacije u svijetu
• Osvrt na brodograđevnu industriju u Norveškoj; ponuda i potražnja, standardi kvalitete, budući trendovi 
• Zbog čega brodogradilišta u Norveškoj imaju popunjene liste narudžbi
• Mogućnosti suradnje između Norveške i Hrvatske u ovom sektoru.  
• Perspektiva norveške maritimne industrije - povijesni razvoj društva
• Mikro perspektiva/detaljan uvid u norveška brodogradilišta i tvrtke proizvođače opreme se popunjenim knjigama narudžbi

Ciljna skupina: Tvrtke iz brodogradnje, tvrtke proizvođači opreme, tvrtke koje se bave projektiranjem i inženjeringom u brodogradnji. 

Voditelj seminara:  

G. Christian Mellbye iz tvrtke Menon; specijaliziran za pomorsku i offshore industriju. Gost predavač iz tvrtke Leiv Eiriksson Nyskaping AS; specijaliziran za razvoj poslovanja, pomorsku logistiku, te brodograđevnu industriju. 

Seminar je sufinanciran iz programa Poduzetničkog Impulsa 2013., Mjera C, aktivnost C2


Molimo da prijavu sudjelovanja izvršite e mailom na zdenka.stosic@cronomar.hr. najkasnije do 01.06.2014.


(ENG.)

Projection of global ordering situation in ship- and ship- equipment industry

Subtitle: Commodity and specialized tonnage

• Analysis of the present global situation
• Reflection to the shipbuilding industry in Norway; request and demand, quality standards, future trends 
• Why do the Norwegian shipyards have full order books Possibilities for cooperation between Croatia and Norway in this sector 
• The Norwegian maritime industry perspective – historical evolution of the society
• A micro perspective into Norwegian shipyards and equipment manufacturers with full order books

Target group: Companies from shipbuilding industry, ship equipment companies, ship design and engineering companies.

Seminar trainer: 

Mr. Christian Mellbye from Menon; specialized within the maritime and offshore industry. Guest speaker from Leiv Eiriksson Nyskaping AS; specialized in Business Development, Maritime Logistics and Ship Operation. 

PROGRAM  Mr Christian Mellbye; Global market outlook

Guest speaker; Micro perspective

Program starts on 4th of June at 09 00.

One-one-one meetings (Companies that wish to meet with, must send request to CroNoMar in front of seminar)


Seminar has been co-financed through the Entrepreneurial Impuls 2013, Measure C, Activity C2

Molimo da prijavu sudjelovanja izvršite e mailom na zdenka.stosic@cronomar.hr. najkasnije do 01.06.2014.


<< Back to Seminars

Innovation Incubator