• Anyone can get a good idea...
  Turning ideas into reality is an art
 • Turning your idea
  into a self-sustaining business
 • Sea of opportunities
  Dynamic business environment
 • Business network for
  business development
WELCOME TO CRONOMAR
iNAVIS

Natječaji

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Uputa za prijavitelje Poziva na dostavu projektnih prijedloga

Wednesday 20 February 2019 | 14:53:06

Otvoreno je novo savjetovanje na koje ste pozvani. Tema savjetovanja je: Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Uputa za prijavitelje Poziva na dostavu projektnih prijedloga "Inovacijski vaučeri za MSP-ove". Opis savjetovanja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijava će se provoditi u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioriteta 3 „Poslovna konkurentnost“; Investicijskog prioriteta 3a „Promicanje poduzetništva, posebno olakšavajući ekonomsko iskorištavanje novih ideja i poticanje stvaranja novih poduzeća, uključujući putem poslovnih inkubatora“; Specifičnog cilja 3a2 „Omogućavanje povoljnog okruženja za osnivanje i razvoj poduzeća“. 

Read more...

Uputa za prijavitelje Poziva na dostavu projektnih prijedloga "Usluge za MSP-ove putem PPI"

Wednesday 20 February 2019 | 12:56:16

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta obavještava vas da je 20. veljače 2019. godine na portalu e-Savjetovanje otvoreno novo savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Uputa za prijavitelje Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Usluge za MSP-ove putem poduzetničkih potpornih institucija (PPI)“.

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijava će se provoditi u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioriteta 3 „Poslovna konkurentnost“; Investicijskog prioriteta 3a „Promicanje poduzetništva, posebno olakąavajući ekonomsko iskorištavanje novih ideja i poticanje stvaranja novih poduzeća, uključujući putem poslovnih inkubatora“; Specifičnog cilja 3a2  „Omogućavanje povoljnog okruženja za osnivanje i razvoj poduzeća“.

Read more...

1.IZMJENA POZIVA NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA “INOVACIJE NOVOOSNOVANIH MSP-OVA II FAZA”

Saturday 2 February 2019 | 08:52:17

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je u četvrtak 31. siječnja 2019. godine prvu izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga “Inovacije novoosnovanih MSP-ova II faza”, referentne oznake: KK.03.2.2.04. Izmjene se odnose na nadopune prihvatljivih troškova i usklađivanje s Pravilnikom o prihvatljivosti izdataka (NN 115/18) te na manje izmjene dokumentacije Poziva.

Read more...

OBAVIJEST KORISNICIMA U OPERACIJI 7.4.1. O PRODULJENJU ROKA

Tuesday 29 January 2019 | 07:50:30

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je vijest vezanu uz produljenje roka za dostavu dokumentacije iz provedenog postupka javne nabave kao i odabranih ponuda iz postupaka jednostavne nabave iz projekata iz operacije 7.4.1.

Read more...

KRATKI LANCI OPSKRBE I LOKALNA TRŽIŠTA

Saturday 12 January 2019 | 08:47:10

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je danas, 10. siječnja 2019. godine Natječaj za provedbu podmjere 16.1 “Potpora za osnivanje i rad operativnih skupina Europskog partnerstva za inovacije (EIP) za poljoprivrednu produktivnost i održivost“, provedba tipa operacije 16.1.1 „Potpora za osnivanje operativnih skupina“ za osnivanje operativnih skupina za provedbu tipa operacije 16.4.1 „Kratki lanci opskrbe i lokalna tržišta“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020.

Read more...

Ministarstvo gospodarstva povećalo alokaciju za internacionalizaciju s 58 milijuna kuna na 134 milijuna kuna

Thursday 29 November 2018 | 09:49:40

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je prvu izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Internacionalizacija poslovanja MSP-ova – Faza 2“ kojom je planirana alokacija s dosadašnjih 58.000.000,00 kuna povećana na 134.000.000,00 kuna. 

Read more...

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.5

Friday 10 August 2018 | 10:06:07

Pravilnikom se definiraju uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore u okviru provedbe mjere II. 5. „Službe upravljanja, pružanja pomoći i savjetovanja za akvakulturna uzgajališta – uspostava savjetodavnih usluga“ u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020. koja podrazumijeva dodjelu potpore za uspostavu savjetodavnih usluga na uzgajalištima za uspostavljanje upravljačkih usluga, usluga pružanja pomoći i savjetodavnih usluga za akvakulturna uzgajališta s ciljem poboljšanja ukupnih rezultata i konkurentnosti uzgajališta u akvakulturi te smanjenje negativnih učinaka njihovih operacija na okoliš. 

Read more...

Savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o kriterijima za utvrđivanje područja za akvakulturu na pomorskom dobru

Friday 10 August 2018 | 10:01:23

Donošenjem ovoga Pravilnika propisuju se kriteriji za utvrđivanje područja za akvakulturu na pomorskom dobru sa sljedećim ciljevima: - osigurati usklađen razvitak akvakulture, - uskladiti djelatnosti akvakulture s drugim djelatnostima u prostoru - odrediti kriterije za određivanje najpovoljnijih područja za akvakulturu u odnosu na njihov prihvatni kapacitet, a koje će se uzimati u obzir prilikom izrade prostornih planova.

Read more...

WWW vaučeri za MSP-ove

Monday 9 July 2018 | 14:39:56

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „WWW vaučeri za MSP-ove“, Referentna oznaka: KK.03.2.1.17. Poziv je namijenjen mikro, malim i srednjim poduzećima kojima će bespovratna sredstva biti dodijeljena u obliku vaučera. Dodijeljenim bespovratnim sredstvima sufinancirat će se izrada i redizajn mrežnih stranica te nabava mrežnih rješenja u području e-commerce i m-commerce. 

Read more...

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere „Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa“

Thursday 21 June 2018 | 09:29:26

Ovaj Pravilnik se odnosi na izmjenu i dopunu Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere „Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa“ („Narodne novine“, broj 3/2018), kako slijedi: - Zahtjev za isplatu, članak 17. stavak 4., : predlaže se riječi „90 dana“ zamijeniti riječima „30 dana“ Naime, člankom 17. stavkom 4. Pravilnika propisano je da obračunsko razdoblje, u slučaju podnošenja Zahtjeva za isplatu u ratama, traje najmanje 90 dana, tj. da korisnik za pojedine dijelove operacije, po završetku njihove provede, može podnijeti Zahtjeva za isplatu, ali svakih 90 dana. S obzirom da se radi o....

Read more...

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Uputa za prijavitelj Poziva na dostavu projektnih prijedloga...

Thursday 21 June 2018 | 09:26:47

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Uputa za prijavitelj Poziva na dostavu projektnih prijedloga "Internacionalizacija poslovanja MSP-ova - Faza 2 Predmet Poziva Jačanje međunarodne konkurentnosti MSP-ova olakšavanjem predstavljanja njihovih proizvoda/usluga međunarodnoj poslovnoj zajednici u inozemstvu i uvođenja proizvoda na novo, inozemno tržište te povećanja mogućnosti poslovne suradnje s inozemnim partnerima. Svrha (cilj) Poziva Povećati sposobnost hrvatskog gospodarstva za sudjelovanje na globalnim tržištima te pridonijeti povećanju udjela MSP-ova u ukupnom izvozu roba i usluga poboljšanjem uvjeta za njihov rad u međunarodnom okruženju. Upute za prijavitelje ovog Poziva upućuju se u postupak javnog savjetovanja tijekom kojeg se od zainteresirane javnosti i potencijalnih prijavitelja želi dobiti povratna informacija o svim odredbama Uputa za prijavitelje kako bi se u najvećoj mogućoj mjeri one prilagodile njihovim potrebama i mogućnostima, ali i mogućnostima tijela u sustavu zaduženima za provedbu poziva, odnosno dodjelu bespovratnih sredstava.

Read more...

Javno savjetovanje o Nacrtu Strateškog okvira za upravljanje morskim okolišem i obalnim područjem Republike Hrvatske 2017.-2023.

Wednesday 30 May 2018 | 13:34:57

Strategija upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem Republike Hrvatske je dokument održivog razvitka i zaštite okoliša koji: „dugoročno određuje i usmjerava ciljeve upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem na načelima održivog razvitka i integralnog upravljanja obalnim područjem, primjenjujući ekosustavni pristup u skladu s ukupnim gospodarskim, društvenim, socijalnim i kulturnim razvitkom na području Države“. 

Read more...

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Uputa za prijavitelje Poziva na dostavu projektnih prijedloga 'Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP kroz inf. i kom. teh. (IKT)'

Wednesday 30 May 2018 | 13:33:20

Ovaj Poziv pokrenut je u okviru Prioritetne osi 3 Poslovna konkurentnost, Investicijskog prioriteta 3d, Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020, financiranog sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj. 

Read more...

Innovation Incubator