• Anyone can get a good idea...
  Turning ideas into reality is an art
 • Turning your idea
  into a self-sustaining business
 • Sea of opportunities
  Dynamic business environment
 • Business network for
  business development
WELCOME TO CRONOMAR
iNAVIS

Natječaji

Ministarstvo gospodarstva povećalo alokaciju za internacionalizaciju s 58 milijuna kuna na 134 milijuna kuna

Thursday 29 November 2018 | 09:49:40

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je prvu izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Internacionalizacija poslovanja MSP-ova – Faza 2“ kojom je planirana alokacija s dosadašnjih 58.000.000,00 kuna povećana na 134.000.000,00 kuna. 

Read more...

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.5

Friday 10 August 2018 | 10:06:07

Pravilnikom se definiraju uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore u okviru provedbe mjere II. 5. „Službe upravljanja, pružanja pomoći i savjetovanja za akvakulturna uzgajališta – uspostava savjetodavnih usluga“ u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020. koja podrazumijeva dodjelu potpore za uspostavu savjetodavnih usluga na uzgajalištima za uspostavljanje upravljačkih usluga, usluga pružanja pomoći i savjetodavnih usluga za akvakulturna uzgajališta s ciljem poboljšanja ukupnih rezultata i konkurentnosti uzgajališta u akvakulturi te smanjenje negativnih učinaka njihovih operacija na okoliš. 

Read more...

Savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o kriterijima za utvrđivanje područja za akvakulturu na pomorskom dobru

Friday 10 August 2018 | 10:01:23

Donošenjem ovoga Pravilnika propisuju se kriteriji za utvrđivanje područja za akvakulturu na pomorskom dobru sa sljedećim ciljevima: - osigurati usklađen razvitak akvakulture, - uskladiti djelatnosti akvakulture s drugim djelatnostima u prostoru - odrediti kriterije za određivanje najpovoljnijih područja za akvakulturu u odnosu na njihov prihvatni kapacitet, a koje će se uzimati u obzir prilikom izrade prostornih planova.

Read more...

WWW vaučeri za MSP-ove

Monday 9 July 2018 | 14:39:56

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „WWW vaučeri za MSP-ove“, Referentna oznaka: KK.03.2.1.17. Poziv je namijenjen mikro, malim i srednjim poduzećima kojima će bespovratna sredstva biti dodijeljena u obliku vaučera. Dodijeljenim bespovratnim sredstvima sufinancirat će se izrada i redizajn mrežnih stranica te nabava mrežnih rješenja u području e-commerce i m-commerce. 

Read more...

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere „Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa“

Thursday 21 June 2018 | 09:29:26

Ovaj Pravilnik se odnosi na izmjenu i dopunu Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere „Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa“ („Narodne novine“, broj 3/2018), kako slijedi: - Zahtjev za isplatu, članak 17. stavak 4., : predlaže se riječi „90 dana“ zamijeniti riječima „30 dana“ Naime, člankom 17. stavkom 4. Pravilnika propisano je da obračunsko razdoblje, u slučaju podnošenja Zahtjeva za isplatu u ratama, traje najmanje 90 dana, tj. da korisnik za pojedine dijelove operacije, po završetku njihove provede, može podnijeti Zahtjeva za isplatu, ali svakih 90 dana. S obzirom da se radi o....

Read more...

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Uputa za prijavitelj Poziva na dostavu projektnih prijedloga...

Thursday 21 June 2018 | 09:26:47

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Uputa za prijavitelj Poziva na dostavu projektnih prijedloga "Internacionalizacija poslovanja MSP-ova - Faza 2 Predmet Poziva Jačanje međunarodne konkurentnosti MSP-ova olakšavanjem predstavljanja njihovih proizvoda/usluga međunarodnoj poslovnoj zajednici u inozemstvu i uvođenja proizvoda na novo, inozemno tržište te povećanja mogućnosti poslovne suradnje s inozemnim partnerima. Svrha (cilj) Poziva Povećati sposobnost hrvatskog gospodarstva za sudjelovanje na globalnim tržištima te pridonijeti povećanju udjela MSP-ova u ukupnom izvozu roba i usluga poboljšanjem uvjeta za njihov rad u međunarodnom okruženju. Upute za prijavitelje ovog Poziva upućuju se u postupak javnog savjetovanja tijekom kojeg se od zainteresirane javnosti i potencijalnih prijavitelja želi dobiti povratna informacija o svim odredbama Uputa za prijavitelje kako bi se u najvećoj mogućoj mjeri one prilagodile njihovim potrebama i mogućnostima, ali i mogućnostima tijela u sustavu zaduženima za provedbu poziva, odnosno dodjelu bespovratnih sredstava.

Read more...

Javno savjetovanje o Nacrtu Strateškog okvira za upravljanje morskim okolišem i obalnim područjem Republike Hrvatske 2017.-2023.

Wednesday 30 May 2018 | 13:34:57

Strategija upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem Republike Hrvatske je dokument održivog razvitka i zaštite okoliša koji: „dugoročno određuje i usmjerava ciljeve upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem na načelima održivog razvitka i integralnog upravljanja obalnim područjem, primjenjujući ekosustavni pristup u skladu s ukupnim gospodarskim, društvenim, socijalnim i kulturnim razvitkom na području Države“. 

Read more...

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Uputa za prijavitelje Poziva na dostavu projektnih prijedloga 'Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP kroz inf. i kom. teh. (IKT)'

Wednesday 30 May 2018 | 13:33:20

Ovaj Poziv pokrenut je u okviru Prioritetne osi 3 Poslovna konkurentnost, Investicijskog prioriteta 3d, Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020, financiranog sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj. 

Read more...

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Uputa za prijavitelje Poziva na dostavu projektnih prijedloga „WWW VAUČERI ZA MSP-ove'

Wednesday 30 May 2018 | 13:31:31

Ovaj Poziv pokrenut je u okviru Prioritetne osi 3 Poslovna konkurentnost, Investicijskog prioriteta 3d, Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020, financiranog sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj. 

Read more...

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Uputa za prijavitelje Poziva na dostavu projektnih prijedloga

Wednesday 30 May 2018 | 13:28:21

Ovaj Poziv pokrenut je u okviru Prioritetne osi 3 Poslovna konkurentnost, Investicijskog prioriteta 3d „Potpora stvaranju kapaciteta MSP-a za uključivanje u proces rasta na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijskim procesima“, specifičnog cilja 3d2 „Poboljšana inovativnost malih i srednjih poduzetnika“ Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., financiranog sredstvima ESI fondova. 

Read more...

UVOĐENJE SUSTAVA UPRAVLJANJA POSLOVNIM PROCESIMA I KVALITETOM

Monday 16 April 2018 | 14:33:06

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je 13. travnja 2018. godine Poziv na dostavu projektnih prijedloga „UVOĐENJE SUSTAVA UPRAVLJANJA POSLOVNIM PROCESIMA I KVALITETOM (ISO I SLIČNE NORME)“. Poziv je namijenjen mikro, malim i srednjim poduzetnicima. Svrha ovog Poziva je dostizanje primjenjive razine standarda međunarodno priznatih razina kvalitete i sigurnosti u razmjeni roba i usluga kroz povećanje uporabe priznatih normi koje pridonose povjerenju kupaca, posebno u područjima poboljšanja kvalitete sustava upravljanja i povećanja sposobnosti za dokazivanje kvalitete sustava, čime bi se MSP-ovima olakšao pristup inozemnim tržištima i povećala konkurentnost.

Read more...

POTPORA MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA

Thursday 12 April 2018 | 14:36:21

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju jučer je objavila novi Natječaj za tip operacije 6.1.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima“ iz Programa ruralnog razvoja RH. Predmet ovoga Natječaja je dodjela sredstava sukladno Pravilniku o provedbi tipa operacije 6.1.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima“ i tipa operacije 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava “iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Read more...

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Uputa za prijavitelje Poziva na dostavu projektnih prijedloga

Thursday 1 March 2018 | 09:26:22

Innovation Incubator