• Anyone can get a good idea...
  Turning ideas into reality is an art
 • Turning your idea
  into a self-sustaining business
 • Sea of opportunities
  Dynamic business environment
 • Business network for
  business development
WELCOME TO CRONOMAR
Thursday 21 June 2018 | 09:29:26 | Published in Natječaji

Otvoreno je novo savjetovanje na koje ste pozvani.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=7775

Tema savjetovanja je: Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere „Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa“

Opis savjetovanja: Ovaj Pravilnik se odnosi na izmjenu i dopunu Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere „Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa“ („Narodne novine“, broj 3/2018), kako slijedi: - Zahtjev za isplatu, članak 17. stavak 4., : predlaže se riječi „90 dana“ zamijeniti riječima „30 dana“ Naime, člankom 17. stavkom 4. Pravilnika propisano je da obračunsko razdoblje, u slučaju podnošenja Zahtjeva za isplatu u ratama, traje najmanje 90 dana, tj. da korisnik za pojedine dijelove operacije, po završetku njihove provede, može podnijeti Zahtjeva za isplatu, ali svakih 90 dana. S obzirom da se radi o mjeri koja se prvenstveno odnosi na građevinske radove i ulaganja u infrastrukturu, potrebno je ovo razdoblje uskladiti sa rokovima i razdobljima plaćanja u odnosu one koji se primjenjuju u praksi te smanjiti opterećenje korisnika i ubrzati postupke isplata. Dakle, predlaže se obračunsko razdoblje skratiti na 30 dana, a što će povećati dinamiku samih isplata i u konačnici povlačenja financijskih sredstava iz proračuna EU. - Kontrola na terenu, članak 19. : predlaže se nakon zadnjeg stavka dodati stavak koji glasi „Detaljni način obavljanja kontrole na terenu te obveze korisnika propisane su u Priručniku za korisnike Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo 2014.-2020. o provedbi kontrole na terenu i obvezama korisnika, koji je dostupan na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/).“ Naime, u svrhu unaprjeđenja postupaka, smanjenja administrativnog opterećenja korisnika i dodatnih pojašnjenja korisniku, uz odredbe Pravilnika u odnosu na kontrolu na terenu, predviđen je Priručnik za korisnike u odnosu na kontrolu na terenu, a kojim su detaljnije i na jednostavniji način definirani i opisani postupci i obveze korisnika i Upravljačkog tijela.

Savjetovanje je otvoreno do: 26.6.2018.

Ministarstvo poljoprivrede


<< Back to Natječaji