• Anyone can get a good idea...
  Turning ideas into reality is an art
 • Turning your idea
  into a self-sustaining business
 • Sea of opportunities
  Dynamic business environment
 • Business network for
  business development
WELCOME TO CRONOMAR
Wednesday 30 May 2018 | 13:28:21 | Published in Natječaji

Otvoreno je novo savjetovanje na koje ste pozvani.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=7535

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Uputa za prijavitelje Poziva na dostavu projektnih prijedloga "Inovacije novoosnovanih MSP-ova - II faza'

Opis savjetovanja: Ovaj Poziv pokrenut je u okviru Prioritetne osi 3 Poslovna konkurentnost, Investicijskog prioriteta 3d „Potpora stvaranju kapaciteta MSP-a za uključivanje u proces rasta na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijskim procesima“, specifičnog cilja 3d2 „Poboljšana inovativnost malih i srednjih poduzetnika“ Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., financiranog sredstvima ESI fondova. Ovim Pozivom će se poticati inovativnost novoosnovanih MSP-ova za uvođenje inovacija koje rezultiraju proizvodom/uslugom koja je novost na tržištu. Dodjelom potpora male vrijednosti potiče se razvoj novoosnovanih MSP-ova i uspješno lansiranje novih na tržištu inovacija proizvoda i usluga s potencijalom rasta i izvoza, s naglaskom na komercijalizaciju proizvoda i usluga. Potpora u okviru ovog Poziva namijenjena je novoosnovanim trgovačkim društvima, obrtima, kao i ostalim subjektima koji se bave gospodarskom djelatnošću, koji u trenutku predaje projektnog prijedloga nisu stariji od 36 (tridesetšest) mjeseci. Savjetovanje omogućuje svim potencijalnim prijaviteljima, kao i najširoj zainteresiranoj javnosti, da svojim prijedlozima i sugestijama doprinesu kvaliteti natječajne dokumentacije.

Savjetovanje je otvoreno do: 7.6.2018.

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta


<< Back to Natječaji