• Anyone can get a good idea...
  Turning ideas into reality is an art
 • Turning your idea
  into a self-sustaining business
 • Sea of opportunities
  Dynamic business environment
 • Business network for
  business development
WELCOME TO CRONOMAR
Tuesday 17 February 2015 | 08:45:19 | Published in News

ŠIBENSKI PROIZVOD JAČA TRGOVINSKU RAZMJENU IZMEĐU RH I KRALJEVINE NORVEŠKE

Posredstvom CroNoMar-a , inovativne kompanije osnovane  2009.g. s ciljem identificiranja i stvaranja novih poslovnih mogućnosti kroz zajedničke projekte sa norveškim i hrvatskim partnerima, remontno brodogradilište NCP Šibenik nastavilo je uspješnu suradnju s norveškim partnerima. Krajem 2014. finaliziran je jednogodišnji proces pregovaranja, te je potpisan ugovor za gradnju novog modela radnog broda za norveško tržište marikulture. Riječ je ponovno o tipu aluminijskog katamarana, ali ovaj put većih dimenzija od modela kojeg NCP uspješno proizvodi već 4 godinu za redom.  

To je prvi brod takvog tipa podugovoren u Hrvatskoj dok ih je u svijetu do danas napravljeno samo 15 i svi su proizvedeni u Kini. Riječ je proizvodnji katamarana 15 m dužine i 10 m širine, opremljenog snažnijim hidrauličnim komponentama i jačim glavnim motorima, veće vrijednosti od dosadašnjih ugovorenih brodova. Financijska vrijednost nije jedina značajka koju ovaj projekt nosi. Upravo zahvaljujući sklapanju predmetnih poslovnih ugovora u području brodogradnje, a slijedom kontakata uspostavljenih posredstvom CroNoMar-a i iNavis centra između tvrtke NCP i norveškog partnera, ostvareno je značajno povećanje hrvatskog izvoza, a time i robne razmjene između Republike Hrvatske i Kraljevine Norveške u 2014.g.  Činjenica je i veliko zadovoljstvo  da brodovi izgrađeni upravo ušibenskom NCP-u dobivaju svoju prepoznatljivost i konkurentnost na velikom svjetskom tržištu. Ovaj projekt je odličan primjer uspješne poslovne suradnje između hrvatskih i norveških partnera predstavljajući kvalitetu i konkurentnost hrvatske brodogradnje u jednoj od najrazvijenijih brodogradnji u svijetu – u Norveškoj.

Namjera CroNoMar-a je ovaj brod prezentirati u sklopu gospodarske misije organizirane preko programa Poduzetničkog impulsa 2014.g. mjere C3B „Internacionalizacija poslovanja“, kao novi hrvatski proizvod  na međunarodnom sajmu marikulture i ribarstva „Aquanor“, u kolovozu 2015. u Trondheim-u, Norveška. U sklopu gospodarske misije biti će organizirana i prezentacija hrvatskih tvrtki, proizvoda i usluga, te mogućnosti koje se stranim tvrtkama pružaju u okviru sektoru mora i pomorstva u Hrvatskoj. Gospodarska misija ima težište na internacionalizaciji poslovanja hrvatskih tvrtki, jačanju izvoznog potencijala, te konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva, ponajviše u segmentu novih proizvoda i inovativnih tehnologija.Poslovanje CroNoMar-a usmjereno je identificiranju poslovnih mogućnosti hrvatskih tvrtki u sektoru mora i pomorstva, te njihovoj realizaciji kroz aktivnu podršku tvoreći „valuechain“ od ideje do komercijalizacije, omogućujući kompanijama izravan pristup svjetskom tržištu.


(ENG.)

New contracts between Norwegian client and Sibenik repair shipyard NCP

ŠIBENSKI PRODUCT BOOSTS trade exchange between Croatia and Norway

Through mediation of CroNoMar an innovative company established in 2009 with the aim of identifying and creating new business opportunities through joint projects with Norwegian and Croatian partners, repair shipyard NCP has continued successful cooperation with Norwegian partners. At the end of 2014, a one-year negotiation process has been finalized and the contract for the production of a new model of working vessel for the Norwegian aquaculture market has been signed. It is again one type of aluminium catamaran, but this time bigger in size than the model which NCP has successful produced already for 4 years in a row.

It is the first vessel of this type that is subcontracted in Croatia and so far only 15 vessels of this type have been built in the world and all of them in China. These catamarans are 15 m long and 10 m wide, equipped with more powerful hydraulic components and stronger main engines, in total bigger value than the previous contracted vessels. The financial value is not the only importance of this project. Thanks to the conclusion of the mentioned business contracts in the field of shipbuilding, and following the contacts established through CroNoMar and iNavis centre between NCP and Norwegian partners, a significant increase in Croatian exports and also the trade exchange between Croatia and Kingdom of Norway in 2014 has been achieved. It is a fact and a great pleasure that vessels built at NCP in Sibenik are obtaining their recognition and competitiveness at the large global market. This project is an excellent example of a successful business cooperation between Croatian and Norwegian partners representing the quality and competitiveness of the Croatian shipbuilding industry in one of the most advanced shipbuilding nations in the world - in Norway.

CroNoMar intention is to present this vessel as part of the economic mission organized through program of Poduzetnički impuls 2014 measure C3B "Business internationalization", as the new Croatian product on the international aquaculture and fisheries trade fair "Aquanor", in August 2015 in Trondheim, Norway. A presentation of Croatian companies, products and services, and the possibilities that foreign companies have within the marine and maritime sector in Croatia will be organized as part of the economic mission. The economic mission focuses on internationalization of business of Croatian companies, strengthening of export potential and competitiveness of SMEs, particularly in the area of new products and innovative technologies.

Business of CroNoMar is directed towards identifying business opportunities of Croatian companies in the marine and maritime sector and their implementation through the active support creating a "value chain" from idea to commercialization, providing companies direct access to the global market.


<< Back to News

BRIEF DESCRIPTION OF OUR STAFF

 • Gordan Polonijo, Technical supervisor
  Gordan Polonijo, Technical supervisor

  M: +385 91 214 00 28

  gordan.polonijo@cronomar.hr

  Technical supervisor in CroNoMar, Croatian. MSc in Mechanical engineering - Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture Zagreb, 17 years of experience in shipbuilding on various new building such as Cutter suction dredger, Jack Up platform, Chemical tankers, Livestock carrier, Car Carrier, Fisherman vessel, Bulk carrier, LPG tanks, Cable layer, Suction Hopper dredger, etc. In Uljanik Shipyard I was Head of QA/QC dept. I’m also playing a role as a member of Board of the director in Croatian society of Nondestructive testing HDKBR.

 • Malvin Villabø, CEO
  Malvin Villabø, CEO

  P: +47 92066640

  malvin.villabo@predichem.no

  CEO of CroNoMar, Norwegian. 19 years of experience in management of innovation company in Norway. 20 years of experience as researcher and manager in MARINTEK - The Norwegian Marine Research Institute. 2 years in Shipping. MSc in Automation Engineering.

 • Ana Zajc - Senior Project Consultant
  Ana Zajc - Senior Project Consultant

  M: +385 91 124 00 22

  ana@cronomar.hr

  Senior Project Consultant in CroNoMar, Croatian. Educated in Economics and Criminology science. Certified for implementation of EU projects. 10 years of experience on development projects as senior consultant, 4 years of experience as technical director of Tino d.o.o. (export, transport, construction company), 6 years of experience as office manager of Trimag d.o.o. (marketing, tourism, architecture).

 • Željko Ninić, Senior Project Consultant
  Željko Ninić, Senior Project Consultant

  M: +385 91 214 00 25

  zeljko.ninic@cronomar.hr

  Senior Project Consultant in CroNoMar, Croatian. MSc in Mec - Faculty of Naval Architecture and Mechanical Engineering Zagreb, started engineering career from a workshop floor (CAD/CAM machining) in duration of 2 years, next 5 years as a product designer in R&D department (healthcare industry), 11 years of experience in project management (water supply and waste water engineering, marina installations and HVAC).

 • Zdenko Jerković, Technical supervisor
  Zdenko Jerković, Technical supervisor

  Present location – Pula
  M: +385 91 214 0024

  zdenko.jerkovic@cronomar.hr

  Technical supervisor in CroNoMar, Croatian. MSc in Naval Architecture - Faculty of Naval Architecture and Mechanical Engineering Zagreb, 22 years of experience in ship building,ship repair and off-shore from construction engineer position through the positions of project engineer, project manager, Seling dpt. manager, site manager, surveyor and consultant. Employments in companies Brodosplit, Vulkan, Brodoremont Vranjic, Viktor Lenac, RLE,ZIT, Adria-mar, TE Marin and on a contract base for foreign companies TTS, Songa offshore, Willtech…

 • Marko Kelava, Technical supervisor
  Marko Kelava, Technical supervisor

  Present position - Šibenik
  M: +385 91 214 00 26

  marko.kelava@cronomar.hr

  Technical supervisor in CroNoMar in CroNoMar, Croatian. Bsc in Naval Architecture – Faculty of Electrical Engineering, Mechanical Engineering and Naval Architecture Split, 11 years experience in ship building and ship repair trough the positions of Surveyor, Head of Assembly workshop, Project manager and Head of New building department. previous employee of Brodotrogir d.d., R.L.E. t.p., Solinbrodogradnja d.o.o. - Shipyard Vranjic.

 • Dalibor Varnica, Technical supervisor
  Dalibor Varnica, Technical supervisor

  M: +385 91 214 00 27

  dalibor.varnica@cronomar.hr

  Technical supervisor in CroNoMar, Croatian. BSc in Mechanical engineering – University of Split- Faculty of Electrical Engineering, Mechanical Engineering and Naval Architecture. More than 20 years of experience in shipbuilding on various new building such as Frigo ship, Bulk carriers, Juice carrier, Heavy lifters, Ro Pax ferry, Yacht, Polar cruisers, Military patrol vessels and off shore projects through the positions of foreman, Workshop engineer, Workshop manager, Assembly manager, Ship manager and PM assistant, Head of preassembly and outfitting workshop and Project manager. All within the Brodosplit shipyard.

 • Zdenka Stošić, Administrative referent
  Zdenka Stošić, Administrative referent

  M: +385 91 124 00 21

  zdenka.stosic@cronomar.hr

  Administrative referent in CroNoMar, Faculty of Economy, 4 years of experience as sales manager in Plodine - managing and monitoring  sales, employment management, 4 years of experience as sales manager in Jolly - managing sales and assortment, 2 years of experience as accounting administrator – calculations, P&L account, 5 years of experience as external co operant in Prva stambena štedionica, Zagrebačka banka d.d. – Loans, savings, insurances, collaterals.