• Anyone can get a good idea...
  Turning ideas into reality is an art
 • Turning your idea
  into a self-sustaining business
 • Sea of opportunities
  Dynamic business environment
 • Business network for
  business development
WELCOME TO CRONOMAR
Saturday 2 February 2019 | 08:22:36 | Published in News

Sve je počelo još 2009. godine pregovorima između potencijalnih norveških klijenata i nekoliko hrvatskih brodogradilišta, koji su se održali slijedom uspostave hrvatsko-norveške suradnje u sektoru mora i pomorstva temeljene na osnivanju Pomorskog Inovacijskog Centra - iNavis u Šibeniku i početku rada  tvrtke CroNoMar. Optimistična ideja o izgradnji 15 katamarana u šibenskom NCP-u za inozemno tržište u razdoblju od pet godina, činila se tada kao realan cilj koji pruža nadu u opstanak male brodogradnje u Hrvatskoj.

Sada, nakon što je desetogodišnje razdoblje iza nas, u kolovozu 2019. godine svečano će u Norvešku biti isporučena 100 po redu katamaran proizveden u šibenskom remontnom brodogradilištu NCP. Od početne ideje, ova poslovna suradnja vezana za proizvodnju aluminijskih katamarana koji se kao radni brodovi koriste u norveškom sektoru marikulture, razvijala se znatno brže od svih očekivanja.

CroNoMar, mala tvrtka iz Šibenika u norveškom vlasništvu, postavila je kao strateški cilj poslovanja upravo povezivanje hrvatskih i norveških tvrtki i partnera u sektoru mora i pomorstva.  Prvi rezultati bili su vidljivi već 2010. godine, kada je potpisan prvi brodograđevni ugovor za isporuku prvog aluminijskog katamarana sa šibenskim NCP-om.

Vjerujući od samog početka u uspjeh, CroNoMar je proteklih godina intenzivno radio na spajanju hrvatskih i norveških, ali i drugih stranih klijenata, prvenstveno promovirajući hrvatske proizvode vrhunske kvalitete te inovativnost i konkurentnost tvrtki u ovom sektoru u Hrvatskoj.

Neovisno o vrsti broda i njegovoj namjeni, svaki novi brod-proizvod je specifičan i radi se prema zahtjevima krajnjeg klijenta, rezultat čega je i zahtjevno podugovaranje poslova vezanih za izgradnju broda. CroNoMar je do sada posredovao u sklapanju preko 120 brodograđevnih ugovora koji se odnose na radne brodove, temeljem čega je i postignuta impresivna brojka od ukupno više od 100 ugovorenih katamarana iz NCP-a za norveško i druga svjetska tržišta marikulture u posljednjih deset godina.

Svi brodovi izgrađeni u Hrvatskoj koriste se u sektoru marikulture i ribarstva, a brodovi izgrađeni u Šibeniku koriste se u svakodnevnom poslovanju na ribogojilištima diljem svijeta. 

Zahvaljujući postignutoj kvaliteti proizvoda i konkurentnosti u odnosu na druge proizvođače, omogućeno je daljnje planiranje i ugovaranje novih modela i vrsta brodova.

Osim u Šibeniku, brodovi se posredstvom CroNoMar-a za međunarodni sektor ribarstva i marikulture rade i u pulskom Tehnomontu, tvrtci Oštro iz Kaštela i tvrtci Intelligent Marine Sollution iz Šibenika.

Ni hrvatski ni strani partneri ne skrivaju zadovoljstvo razvojem suradnje. Novi tipovi plovila, unaprijeđeni modeli već izgrađenih plovila, novi ugovori  sve to znači ne samo rast prihoda i zarade, već i novo zapošljavanje najrazličitijih profila radnika u hrvatskoj brodogradnji i inženjeringu.

 

(ENG.)
The plan was to deliver 15 catamarans, and the contract for delivery of the 100th catamaran from the Šibenik shipyard NCP has just been signed!

It all began in 2009 with negotiations between potential Norwegian clients and several Croatian shipyards, which took place following the establishment of Croatian-Norwegian cooperation within the maritime sector based on the founding of the Maritime Innovation Center - iNavis in Sibenik and the beginning of the work of company CroNoMar. The optimistic idea to build 15 catamarans at NCP for foreign markets in the five-year period appeared then a realistic goal that gives hope for the survival of small shipbuilding in Croatia.

Now, after the ten-year period is behind us, in August 2019 a 100th catamaran produced at the NCP Shipyard in Sibenik will be officially delivered to Norway. From the initial idea, this business cooperation related to the production of aluminium catamarans used as working boats in the Norwegian aquaculture sector has developed considerably faster than all expectations.

CroNoMar, a small company from Sibenik in Norwegian ownership has set up the strategic goal of conducting business by connecting Croatian and Norwegian companies and partners within the maritime sector. The first results were visible already in 2010, when the first shipbuilding contract was signed for the delivery of the first aluminium catamaran with the shipyard from Šibenik - NCP.

Believing from the very beginning in the success, CroNoMar has worked intensively over the past years to join Croatian, Norwegian and other foreign customers, primarily promoting Croatian top quality products, innovativity and competitiveness of companies in this sector in Croatia.

Independent of the type of vessel and its purpose, each new vessel-product is specific and is tailored made according to the requirements of the end customer, a result of which is also an intensive negotiation of businesses related to the vessel construction. So far, CroNoMar has been involved in contracting over 120 shipbuilding contracts referring to the work boats, based on which an impressive figure of more than 100 contracted catamarans from NCP for Norwegian and other world aquaculture markets over the last ten years.

All vessels built in Croatia are used in the aquaculture and fisheries sector and the vessels built in Sibenik are used in daily operations on fish farms around the world.

Thanks to the achieved product quality and competitiveness compared to other manufacturers, further planning and contracting of new models and types of vessels was enabled.

In addition to Sibenik, hrough mediation of CroNoMar vessels for international fishery and aquaculture sector are built at Tehnomont in Pula, Oštro in Kastela, and Intelligent Marine Sollution from Sibenik.

Neither Croatian nor foreign partners are hiding their satisfaction with the development of cooperation. New types of vessels, upgraded models of already built vessels, new contracts mean not only revenue growth and earnings, but also new employment of the most diverse profiles of workers in Croatian shipbuilding and engineering.


<< Back to News

BRIEF DESCRIPTION OF OUR STAFF

 • Gordan Polonijo, Technical supervisor
  Gordan Polonijo, Technical supervisor

  M: +385 91 214 00 28

  gordan.polonijo@cronomar.hr

  Technical supervisor in CroNoMar, Croatian. MSc in Mechanical engineering - Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture Zagreb, 17 years of experience in shipbuilding on various new building such as Cutter suction dredger, Jack Up platform, Chemical tankers, Livestock carrier, Car Carrier, Fisherman vessel, Bulk carrier, LPG tanks, Cable layer, Suction Hopper dredger, etc. In Uljanik Shipyard I was Head of QA/QC dept. I’m also playing a role as a member of Board of the director in Croatian society of Nondestructive testing HDKBR.

 • Malvin Villabø, CEO
  Malvin Villabø, CEO

  P: +47 92066640

  malvin.villabo@predichem.no

  CEO of CroNoMar, Norwegian. 19 years of experience in management of innovation company in Norway. 20 years of experience as researcher and manager in MARINTEK - The Norwegian Marine Research Institute. 2 years in Shipping. MSc in Automation Engineering.

 • Ana Zajc - Senior Project Consultant
  Ana Zajc - Senior Project Consultant

  M: +385 91 124 00 22

  ana@cronomar.hr

  Senior Project Consultant in CroNoMar, Croatian. Educated in Economics and Criminology science. Certified for implementation of EU projects. 10 years of experience on development projects as senior consultant, 4 years of experience as technical director of Tino d.o.o. (export, transport, construction company), 6 years of experience as office manager of Trimag d.o.o. (marketing, tourism, architecture).

 • Željko Ninić, Senior Project Consultant
  Željko Ninić, Senior Project Consultant

  M: +385 91 214 00 25

  zeljko.ninic@cronomar.hr

  Senior Project Consultant in CroNoMar, Croatian. MSc in Mec - Faculty of Naval Architecture and Mechanical Engineering Zagreb, started engineering career from a workshop floor (CAD/CAM machining) in duration of 2 years, next 5 years as a product designer in R&D department (healthcare industry), 11 years of experience in project management (water supply and waste water engineering, marina installations and HVAC).

 • Zdenko Jerković, Technical supervisor
  Zdenko Jerković, Technical supervisor

  Present location – Pula
  M: +385 91 214 0024

  zdenko.jerkovic@cronomar.hr

  Technical supervisor in CroNoMar, Croatian. MSc in Naval Architecture - Faculty of Naval Architecture and Mechanical Engineering Zagreb, 22 years of experience in ship building,ship repair and off-shore from construction engineer position through the positions of project engineer, project manager, Seling dpt. manager, site manager, surveyor and consultant. Employments in companies Brodosplit, Vulkan, Brodoremont Vranjic, Viktor Lenac, RLE,ZIT, Adria-mar, TE Marin and on a contract base for foreign companies TTS, Songa offshore, Willtech…

 • Marko Kelava, Technical supervisor
  Marko Kelava, Technical supervisor

  Present position - Šibenik
  M: +385 91 214 00 26

  marko.kelava@cronomar.hr

  Technical supervisor in CroNoMar in CroNoMar, Croatian. Bsc in Naval Architecture – Faculty of Electrical Engineering, Mechanical Engineering and Naval Architecture Split, 11 years experience in ship building and ship repair trough the positions of Surveyor, Head of Assembly workshop, Project manager and Head of New building department. previous employee of Brodotrogir d.d., R.L.E. t.p., Solinbrodogradnja d.o.o. - Shipyard Vranjic.

 • Dalibor Varnica, Technical supervisor
  Dalibor Varnica, Technical supervisor

  M: +385 91 214 00 27

  dalibor.varnica@cronomar.hr

  Technical supervisor in CroNoMar, Croatian. BSc in Mechanical engineering – University of Split- Faculty of Electrical Engineering, Mechanical Engineering and Naval Architecture. More than 20 years of experience in shipbuilding on various new building such as Frigo ship, Bulk carriers, Juice carrier, Heavy lifters, Ro Pax ferry, Yacht, Polar cruisers, Military patrol vessels and off shore projects through the positions of foreman, Workshop engineer, Workshop manager, Assembly manager, Ship manager and PM assistant, Head of preassembly and outfitting workshop and Project manager. All within the Brodosplit shipyard.

 • Zdenka Stošić, Administrative referent
  Zdenka Stošić, Administrative referent

  M: +385 91 124 00 21

  zdenka.stosic@cronomar.hr

  Administrative referent in CroNoMar, Faculty of Economy, 4 years of experience as sales manager in Plodine - managing and monitoring  sales, employment management, 4 years of experience as sales manager in Jolly - managing sales and assortment, 2 years of experience as accounting administrator – calculations, P&L account, 5 years of experience as external co operant in Prva stambena štedionica, Zagrebačka banka d.d. – Loans, savings, insurances, collaterals.