• Anyone can get a good idea...
  Turning ideas into reality is an art
 • Turning your idea
  into a self-sustaining business
 • Sea of opportunities
  Dynamic business environment
 • Business network for
  business development
WELCOME TO CRONOMAR
Sunday 5 April 2020 | 06:56:03 | Published in News

Photo copyright: M.Balaban


U ovim teškim vremenima kada izgleda kao da je čitav poslovni svijet na čekanju, realizacija projekta koji se kontinuirano provodi 10 godina, nastavlja se prema planu, punim jedrima naprijed, uz svakodnevnu borbu sa svim poteškoćama koje muče i druge tvrtke širom svijeta. Šibensko brodogradilište blizu je isporuke još dva aluminijska katamarana za norvešku industriju marikulture, tvrtka Oštro je blizu isporuke jednog jednotrupca, a ujedno je još jedna tvrtka iz Hrvatske postala partner u ovoj uspješnoj poslovnoj priči hrvatske male brodogradnje.

Cijeli projekt izgradnje radnih brodova za međunarodno tržište marikulture započeo je u Hrvatskoj 2010. godine posredovanjem tvrtke CroNoMar. Glavni cilj CroNoMar-a je povezati hrvatske i norveške tvrtke u maritimnom sektoru te ojačati izvozni potencijal hrvatskih proizvođača uspostavljajući dugotrajne poslovne suradnje s inozemnim partnerima.

Ugovori realizirani posredovanjem CroNoMar-a dokaz su potencijala hrvatskih tvrtki na međunarodnom tržištu marikulture, ali su istovremeno i dokaz konkurentnosti hrvatskog proizvoda ili usluge veće dodane vrijednosti uz jamstvo kvalitete.

Promicanje zajedničkih projekata norveških i hrvatskih partnera u maritimnom sektoru i mogućnost razvoja novih proizvoda, usluga i poslovnih modela jedna je od osnovnih CroNoMar-ovih poslovnih aktivnosti.

Svi hrvatski partneri u ovom projektu prepoznati su na međunarodnom tržištu marikulture kao profesionalne tvrtke, pouzdani i sigurni partneri koji garantiraju vrhunsku kvalitetu svojih proizvoda, uz isporuku na vrijeme.

Upravo sve navedeno temelj je uspješne suradnje između norveških i hrvatskih partnera koja traje već više od jednog desetljeća.

Proizvodi hrvatskih brodograditelja su radni brodovi - aluminijski katamarani i jednotrupci različitih dimenzija koji se koriste kao radni i servisni brodovi u sektoru akvakulture širom svijeta, te tako na najbolji mogući način promoviraju visoko kvalitetne hrvatske proizvode, kao i inovativnost i konkurentnost naših tvrtki u ovom sektoru.

Bez obzira na vrstu i svrhu plovila, svaki novi brod je specifičan proizvod koji se izrađuje prema zahtjevima krajnjeg kupca. Rezultat toga je izazovno podugovaranje radova vezanih uz izgradnju broda. Do sada je CroNoMar posredovao u realizaciji više od 250 ugovora o izgradnji brodova.

CroNoMar je više godina kontinuirano u potrazi za novim partnetrima kako bi se što bolje iskoristile sve mogućnosti koje su dostupne u ovom sektoru na međunarodnoj razini. Upravo na temelju tih aktivnosti, u ovu uspješnu poslovnu priču uključen je još jedan hrvatski partner - tvrtka iz Splitsko-dalmatinske županije čiji djelatnici imaju dugogodišnje iskustvo u brodogradnji.

Prvi ugovor o isporuci aluminijskog katamarana potpisan je s namjerom da se izgradi više plovila u godinama koje dolaze.

Trenutno svi partneri - Iskra (ex NCP) tim, Oštro, Tehnomont, Nuić Nautika i CroNoMar tim - rade punom brzinom kako bi uspjeli ispoštovati rokove ugovorenih isporuka, usprkos činjenici da su suočeni s brojnim izazovima zbog trenutne situacije u svijetu.

Svim timovima u Hrvatskoj i Norveškoj izražavamo posebnu zahvalnost, jer bez njih i njihovih napora ništa od ovoga ne bi bilo moguće. Proteklih godina postigli smo jako puno. Početna ideja i namjera da se u petogodišnjem razdoblju u Šibeniku izgradi 15 brodova, odavno je ispunjeni san.

Naša stvarnost na koju smo svi izuzetni ponosni je da je do sada u Šibeniku izgrađeno 105 brodova, a zajedno s brodogradilištima iz drugih hrvatskih gradova koji su se s vremenom priključili ovom projektu te s drugim hrvatskim malim i srednjim tvrtkama, pružateljima usluga i proizvođačima opreme koji su također naši partneri, rezultat projekta je izvoz u vrijednosti većoj od 140 milijuna eura.

Također, velika zahvala radnicima na njihovom trudu i požrtvovnosti kao i djelatnicima svih javnih institucija s kojima surađujemo i bez čijeg doprinosa ni naši rezultati ne bi bili mogući.

(ENG).

New deliveries, new plans – cooperation successfully continues

In these hard times when it looks like the whole business world is on hold a project that has been continuously ongoing for 10 years, goes as planned, full sails ahead dealing on daily basics with all difficulties that worry other companies all around the world too. A Shipyard from Sibenik is close to delivering 2 more aluminium catamaran vessel for Norwegian aquaculture industry, company Ostro is close to delivery of 1 monohull vessel and at the same time another company from Croatia has become a partner in this successful long-lasting business cooperation.

The entire project of building working boats in Croatia for the international aquaculture market has started in 2010 through the mediation of company CroNoMar. The main objective of CroNoMar is to connect Croatian and Norwegian companies in the Marine/Maritime sector and to strength the export potential of Croatian producers establishing the long-lasting business cooperation’s. The contracts realized through mediation of CroNoMar, present on the best way the potential of Croatian companies at the international aquaculture market, but in the same time they are proof of competitiveness of Croatian product or service of higher added value with the guarantee of quality.

Promotion of join projects between Norwegian and Croatian partners in maritime sector and possibility for development of new products, services and business models, is one of the basic Cronomars business activities.  All Croatian partners in this project have been recognized on international aquaculture market as professional companies, reliable partners delivering exceptional product quality and deliveries on time. All of the above is the base of successful cooperation between Norwegian and Croatian partners which last now already for over a decade.

The products of Croatian shipbuilders are work boats - aluminum catamarans and monohull vessels of different dimensions that are used as work and service boats in the aquaculture sector worldwide, thus promoting on best possible way the high-quality Croatian products, as well as the innovativeness and competitiveness of our companies in this sector. Regardless of the vessel type and its purpose each new vessel-product is specific and is made according to the requirements of the end client. The result of this is a challenging subcontracting of the work related to the construction of the vessel. So far CroNoMar has mediated in a finalization of more than 250 shipbuilding contracts.

Over the years Cronomar has been in continuos search for new partners in order to utilize on the best possible way all possibilities that are available in this sector on international level. As result of those activities one more Croatian partner has been introduced into this successful story – a company from Split county whose employees have in their background long experience in shipbuilding.  The first contract for delivering an aluminum catamaran has been signed with intention to build more vessels in years to come.

At the moment all partners - Iskra (ex NCP) team, Oštro, Tehnomont, Nuić Nautika and Cronomar team - are working full speed in order to reach the contractual agreed deliveries even do they are facing so many challenges due to the present situation in the world.

We would like to thank all teams both in Croatia and Norway because without them none and their efforts of this would be possible. We have all done so much during last years. The idea from the start and intention to build 15 vessels within 5 years perspective has been a dream fulfilled long ago.

Our reality of which we are all very proud is that so far 105 vessels have been built in Šibenik and together with yards from other Croatian cities which have during the years join this project and together with other Croatian SMEs, service providers and equipment manufacturers who are also our partners, the export value of the project has passed the 140 mil EUR.  Also, a huge thank to all the workers for their hard work and dedication as well as to the employees of all public institutions with which we cooperate and without whose contribution all these results would not be possible.


<< Back to News

BRIEF DESCRIPTION OF OUR STAFF

 • Gordan Polonijo, Technical supervisor
  Gordan Polonijo, Technical supervisor

  M: +385 91 214 00 28

  gordan.polonijo@cronomar.hr

  Technical supervisor in CroNoMar, Croatian. MSc in Mechanical engineering - Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture Zagreb, 17 years of experience in shipbuilding on various new building such as Cutter suction dredger, Jack Up platform, Chemical tankers, Livestock carrier, Car Carrier, Fisherman vessel, Bulk carrier, LPG tanks, Cable layer, Suction Hopper dredger, etc. In Uljanik Shipyard I was Head of QA/QC dept. I’m also playing a role as a member of Board of the director in Croatian society of Nondestructive testing HDKBR.

 • Malvin Villabø, CEO
  Malvin Villabø, CEO

  P: +47 92066640

  malvin.villabo@predichem.no

  CEO of CroNoMar, Norwegian. 19 years of experience in management of innovation company in Norway. 20 years of experience as researcher and manager in MARINTEK - The Norwegian Marine Research Institute. 2 years in Shipping. MSc in Automation Engineering.

 • Ana Zajc - Senior Project Consultant
  Ana Zajc - Senior Project Consultant

  P: +385 22 340 480
  M: +385 91 124 00 22
  F: +385 22 340 426

  ana@cronomar.hr

  Senior Project Consultant in CroNoMar, Croatian. Educated in Economics and Criminology science. Certified for implementation of EU projects. 10 years of experience on development projects as senior consultant, 4 years of experience as technical director of Tino d.o.o. (export, transport, construction company), 6 years of experience as office manager of Trimag d.o.o. (marketing, tourism, architecture).

 • Željko Ninić, Senior Project Consultant
  Željko Ninić, Senior Project Consultant

  P: +385 22 340 480/481
  M: +385 91 214 00 25
  F: +385 22 340 426

  zeljko.ninic@cronomar.hr

  Senior Project Consultant in CroNoMar, Croatian. MSc in Mec - Faculty of Naval Architecture and Mechanical Engineering Zagreb, started engineering career from a workshop floor (CAD/CAM machining) in duration of 2 years, next 5 years as a product designer in R&D department (healthcare industry), 11 years of experience in project management (water supply and waste water engineering, marina installations and HVAC).

 • Zdenko Jerković, Technical supervisor
  Zdenko Jerković, Technical supervisor

  Present location – Pula
  M: +385 91 214 0024
  F: +385 22 340 426

  zdenko.jerkovic@cronomar.hr

  Technical supervisor in CroNoMar, Croatian. MSc in Naval Architecture - Faculty of Naval Architecture and Mechanical Engineering Zagreb, 22 years of experience in ship building,ship repair and off-shore from construction engineer position through the positions of project engineer, project manager, Seling dpt. manager, site manager, surveyor and consultant. Employments in companies Brodosplit, Vulkan, Brodoremont Vranjic, Viktor Lenac, RLE,ZIT, Adria-mar, TE Marin and on a contract base for foreign companies TTS, Songa offshore, Willtech…

 • Marko Kelava, Technical supervisor
  Marko Kelava, Technical supervisor

  Present position - Šibenik
  M: +385 91 214 00 26
  F: +385 22 340 426

  marko.kelava@cronomar.hr

  Technical supervisor in CroNoMar in CroNoMar, Croatian. Bsc in Naval Architecture – Faculty of Electrical Engineering, Mechanical Engineering and Naval Architecture Split, 11 years experience in ship building and ship repair trough the positions of Surveyor, Head of Assembly workshop, Project manager and Head of New building department. previous employee of Brodotrogir d.d., R.L.E. t.p., Solinbrodogradnja d.o.o. - Shipyard Vranjic.

 • Damir Stipanovic, Technical supervisor
  Damir Stipanovic, Technical supervisor

  Present location: Dalian-China
  M: +385 91 214 0027
  F: +385 22 340 426

  damir.stipanovic@cronomar.hr

  Techinal supervisor in Cronomar, Croatian. Bsc. in Naval Architect, University of Split-Faculty of Elect.Eng, Mech.Eng and Naval Architecture. Msc in Mech, University of Split-Department of Professional Studies. 15 years’ experience in ship building, ship repair and off-shore, through the positions of QC, Head of Assembly workshop, Surveyor, Project Engineer
  Employments in previous companies Brodotrogir d.d., Germanischer Lloyd, Marinvest AB, Tankerska plovidba d.d., Jadroplov d.d., Global Offshore Engineering, Argiros Ltd.

 • Zdenka Stošić, Administrative referent
  Zdenka Stošić, Administrative referent

  P: +385 22 340 480/481
  M: +385 91 124 00 21
  F: +385 22 340 426

  zdenka.stosic@cronomar.hr

  Administrative referent in CroNoMar, Faculty of Economy, 4 years of experience as sales manager in Plodine - managing and monitoring  sales, employment management, 4 years of experience as sales manager in Jolly - managing sales and assortment, 2 years of experience as accounting administrator – calculations, P&L account, 5 years of experience as external co operant in Prva stambena štedionica, Zagrebačka banka d.d. – Loans, savings, insurances, collaterals.